tvb.com

 
 
tvb.com
 

射鵰升LV最強的人

升LV最強的人,非曲橋偉莫屬!! 佢應第二,無人可以應第一!!~~~

係以前佢只係楊康!! 但依家變左東邪!! LV百級跳升!!

發表於 Posted on: 2017-05-18 16:04

bio
帖數 Posts: 449
回頂端 / Top
點只,,,,,佢係最.. 帥氣的東邪,
比起曾江, 黃秋生呢班東邪,苗橋偉真係.帥氣得好緊要,
不過, 我怕佢搶晒男主角鏡喎

發表於 Posted on: 2017-05-24 2:09

wowow0
帖數 Posts: 302
回頂端 / Top
Yes, he is amazing.

Wonder if he can compete for best supporting actor using this show

發表於 Posted on: 2017-05-24 4:42

Momosand
帖數 Posts: 194
回頂端 / Top
以前陳惠敏演的東邪都夠哂邪!

發表於 Posted on: 2017-05-24 9:54

ladywawa827
帖數 Posts: 121
回頂端 / Top
gd

發表於 Posted on: 2017-05-25 14:36

alanwong33446
帖數 Posts: 1332
回頂端 / Top
yes

發表於 Posted on: 2017-05-30 14:33

karlwong2345
帖數 Posts: 2108
回頂端 / Top
梁朝伟比较快~~不会武功韦小宝升LV张无忌

發表於 Posted on: 2017-05-30 15:11

yuansac
帖數 Posts: 28
回頂端 / Top
回樓上︰ 梁朝偉由韋小寶變張無忌,LV係升到超哂班,但係衰在係兩套唔同既劇,唔似呢套,係同一套戲內升為不同角式丫嘛。

發表於 Posted on: 2017-05-31 12:42

bio
帖數 Posts: 449
回頂端 / Top
如果周星驰拍一部 《功夫2 之 射雕英雄传》 就真的系星爷升LV最快了 !!哈哈

嘿~ 加我fb ~ 交个朋友呵呵
fb: Yuan Zong Khoo (30男)

發表於 Posted on: 2017-05-31 16:07

yuansac
帖數 Posts: 28
回頂端 / Top