tvb.com

 
 
tvb.com
 

楊旭文 李一桐喺射鵰英雄傳演技演得幾好

楊旭文 李一桐喺射鵰英雄傳演技演得幾好

發表於 Posted on: 2017-05-18 6:49

香BB
帖數 Posts: 1660
回頂端 / Top
作為年輕男女主角要擔起這套大劇集,表現恰到好處,沒有過火,值得欣賞

發表於 Posted on: 2017-05-19 13:58

Bearson
帖數 Posts: 192
回頂端 / Top
gd

發表於 Posted on: 2017-05-20 0:19

susamama
帖數 Posts: 1104
回頂端 / Top
gd

發表於 Posted on: 2017-05-20 16:42

alanwong33446
帖數 Posts: 1391
回頂端 / Top