tvb.com

 
 
tvb.com
 

好彩張兆輝無拍拆彈專家!

本身劉華揾佢拍不過佢應承TVB在先.......如果唔係就未必有呢套代表作啦.....

發表於 Posted on: 2017-05-11 17:01

Magut
帖數 Posts: 31
回頂端 / Top
同意輝哥絕對是此劇大贏家!輝哥如果去拍拆彈專家,就少成就了這麼一位師奶殺手、跨世代男神大莊生!

發表於 Posted on: 2017-05-11 17:48

小乖家姐
帖數 Posts: 52
回頂端 / Top
好掛住大莊生同松松呀。

發表於 Posted on: 2017-05-11 22:21

Santana21
帖數 Posts: 9
回頂端 / Top
完全同意!真係好掛着大莊生

發表於 Posted on: 2017-05-12 16:12

yuiyui26
帖數 Posts: 50
回頂端 / Top
對!好在接拍全職在先!

發表於 Posted on: 2017-05-27 14:33

munmun2500
帖數 Posts: 172
回頂端 / Top
到而家仲喺好掛住大莊生同羅麗晶!

發表於 Posted on: 2017-05-27 18:14

小乖家姐
帖數 Posts: 52
回頂端 / Top