tvb.com

 
 
tvb.com
 

有冇人想睇輝哥套黃金十年

睇完全職沒女,真係想翻睇多啲張兆輝主演的劇,希望夜晚做完妙手,無綫會重播佢主演嘅黃金十年,唔知有冇人同我一樣諗法呢?

發表於 Posted on: 2017-04-30 11:39

柯西099
帖數 Posts: 22
回頂端 / Top
超級想吖!強烈要求Tvb 重播黃金十年!型

發表於 Posted on: 2017-04-30 13:56

嵐嵐55
帖數 Posts: 18
回頂端 / Top
係囉!以前d劇勁好睇!

發表於 Posted on: 2017-04-30 18:17

大笑五十步
帖數 Posts: 15
回頂端 / Top
Gd

發表於 Posted on: 2017-05-01 22:15

alanwong33446
帖數 Posts: 1327
回頂端 / Top
黃金十年~~good ar

發表於 Posted on: 2017-05-02 0:58

Messi67
帖數 Posts: 49
回頂端 / Top
係啦.....希望早日重播

發表於 Posted on: 2017-06-07 10:36

chanmaymay
帖數 Posts: 19
回頂端 / Top
今日睇到蘋果日報嘅後報道,勾起我對輝哥嘅回憶,好想睇返佢果套黃金十年!

發表於 Posted on: 2017-06-07 13:10

豬柳漢堡蓋世寶
帖數 Posts: 23
回頂端 / Top
反正tvb呢排黃金檔都係播返十年前嘅舊劇,不如播返《黃金十年》啦,分分鐘收視高過《爛花劫》,哈哈哈!

發表於 Posted on: 2017-06-07 13:18

006086138
帖數 Posts: 4
回頂端 / Top
卅年老劇仲好過依家D無聊劇情!現在D劇本創作組水準太差!

發表於 Posted on: 2017-07-28 7:00

John313
帖數 Posts: 652
回頂端 / Top