tvb.com

 
 
tvb.com
 

Windows XP 和 Chrome睇唔到 myTV Super 重溫TVB節目?

我都系用Windows XP 和 Chrome, 現在不能看MyTV 的點播重温了,是不是以後都不能重溫TVB節目?想睇返”全職沒女”
但我沒有新電腦又唔方便用手機,平版電腦睇,請問TVB要如何做先可用Windows XP 和 Chrome睇到 myTV Super 重溫TVB節目呢? 請你們盡快提供解決方法!謝謝 (我已登記12個月會員)但無法觀看,實在非常失望,希望TVB你們能盡快提供解決方法.
lotatchung (2017-04-09 20:56:29):
我是用Windows XP 和 Chrome, 現在不能看MyTV 的點播重温了,TVB 這樣做是否歧視那些仍用舊版電腦用户?絕對係趕客行為!
希望TVB快快改善解決啦!

發表於 Posted on: 2017-04-11 11:30

2008king2
帖數 Posts: 6
回頂端 / Top
十分認同~~~我外用唔識用新電腦,都仲用緊XP.....但而家睇唔到好煩惱

發表於 Posted on: 2017-09-09 20:07

通心粉
帖數 Posts: 2
回頂端 / Top
這是Microsoft同Google同科技問題.

發表於 Posted on: 2017-10-11 10:08

DeadMan
帖數 Posts: 6
回頂端 / Top