tvb.com

 
 
tvb.com
 

支持開續集

本身劇種好適宜開續集,主卡士心理醫生(馬明、楊秀惠)、警察(Win Sir)、社工(蔡)、加上阿斯伯格大佬,都已經係好好做,case 可以長做長有。套劇有美劇 feel,可以好似美劇咁一季又一季咁做落去。對編劇團隊有信心,好似今次咁,不落俗套,所以歡迎多幾季。馬明會冇死,繼續遊走正邪之間,踩界查案,會有吸引力。(但唔可以變壞人)

發表於 Posted on: 2017-05-02 23:44

TorontoCM
帖數 Posts: 1550
回頂端 / Top
臨尾無講到曹永廉死左...可以講佢昏迷左...
變左好人..而馬明變左衰人..
心理無間道...
天才同神經只差一線,兩個遊走正與邪之間的宿敵
曹永廉係藉著搵出反社會人格而得到快感

王君馨都可以判為誤殺,因為曹永廉可以無死..然後王君馨坐監個時識到某些女子監犯,仲開啟左佢地反社會人格.自己組織左一個會..

發表於 Posted on: 2017-05-03 0:23

etboy27
帖數 Posts: 121
回頂端 / Top
哈哈,樓上可以參加編劇團隊。

發表於 Posted on: 2017-05-03 2:48

TorontoCM
帖數 Posts: 1550
回頂端 / Top
支持

發表於 Posted on: 2017-05-03 23:16

xxxxkeung
帖數 Posts: 119
回頂端 / Top