tvb.com

 
 
tvb.com
 

TBB劇失敗之其中因素:醫院訓醒竟然仲化左濃妝...

禽日睇條女係醫院床邊同條仔佢地講案發經過,真係越睇越扯火。
係醫院換哂醫院衫,起身居然劃哂眼線、撻哂粉低、個口辱紅過你D血....

呢個問題已經唔係演技既問題,你要睇好戲,演技要有之餘,成件事都要合理,一路睇住佢個超大頭特寫係咁講野,個搽到紅一紅既口唇係咁郁,但下身著住醫院衫,又要扮剛清醒個種虛弱...

佢著住醫院衫眼神流路出恐懼,但俾兩邊劃左既眼線完全破懷。

呢D究竟係個演員既失敗? 定係TBB制作組既失敗? 依家全球拍既劇都係好認真,就算素顏都可以化出個醫院素顏妝。 以前香港既成功,係因為大家都精益求精,依家不進反退,我真係覺得好可惜。

發表於 Posted on: 2017-04-19 9:57

bio
帖數 Posts: 444
回頂端 / Top
醫院有冇人負責落妝?

發表於 Posted on: 2017-04-19 10:39

leeyukkong
帖數 Posts: 5452
回頂端 / Top
王君馨要注意一下,雖然潮流興紅嘴。

發表於 Posted on: 2017-04-19 11:39

guppy
帖數 Posts: 159
回頂端 / Top
Generally, all patients who can walk around...you are responsible for cleaning your face, brushing your teeth, and taking a shower. If you dont want to do any of the above, nobody will force you. Only bed-ridden or wherl-chair bound patient will be assisted in daily hygiene.

發表於 Posted on: 2017-04-27 10:59

beautifulRuth
帖數 Posts: 753
回頂端 / Top
我講緊係件事既合理性,如果有無品牌可以搽完上面俾人追殺完送入醫院再醒番都KEEP到個娤係咁,咁我諗呢個品牌都應該... 無人買.... 化左上去乜水都洗唔甩。

唔好話咩醫院無人幫你落妝,如果無人幫佢落妝咁佢應該一個鬼樣咁拍住大特寫,眼線甩哂、唇膏飛鳩哂出黎,但佢個個明顯係新妝黎。

發表於 Posted on: 2017-05-15 13:30

bio
帖數 Posts: 444
回頂端 / Top