tvb.com

 
 
tvb.com
 

馬家開飯中阮兒外型不俗,有潛質!

樣貌一般,演技麻麻,一d唔起眼叫有潛質?My god!

發表於 Posted on: 2017-05-12 8:40

陳多利
帖數 Posts: 117
回頂端 / Top
佢好 sweet 啊!扮靚啲頭髮好靚!做示範吃食物時又好靚!馬家個個吃食物時都好好睇!嘉賓有幾個真係唔好再搵佢哋做示範吃食物啊好難睇 - Ben Sir(好似係第15 集)!

發表於 Posted on: 2017-07-01 23:55

愛。蛋撻
帖數 Posts: 719
回頂端 / Top