tvb.com

 
 
tvb.com
 

希望阿廉同湯記上番最後一集<流行經典 50 年>

上次話佢哋暫別主持節目時,都唔齊人,希望嚟緊最後一集,可以當嘉賓咁,搵佢哋上台再唱番首歌,為個節目劃番個完美的句號,THX!

發表於 Posted on: 2018-05-07 16:04

hohohohoho
帖數 Posts: 36
回頂端 / Top