tvb.com

 
 
tvb.com
 

今晚看洪楗華演唱《李香蘭》唱得令人好感動!

好好聽,唱得好有感情,現在演繹的水準十分好!希望TVB 比多點機會佢 唱多點歌!繼續加油

發表於 Posted on: 2018-01-13 21:48

Magkee
帖數 Posts: 1
回頂端 / Top