tvb.com

 
 
tvb.com
 

豎琴無端五十弦 一弦一柱思華年

錦瑟無端五十弦 , 一弦一柱思華年 , 妙韻笙歌猷昨日 , 裊裊餘音盪迴旋 ........希望在這個單元結束後 , 還有另壹個單元可以讓經典金曲盡顯強 . 每個星期都有一天可讓大眾歌迷再續情牽伴金曲.#

發表於 Posted on: 2017-03-25 16:09

永亮
帖數 Posts: 1965
回頂端 / Top
犀利,絕句,詩詞功力有返咁上下,平仄全對。押韻亦都冇押錯,前面識得借李商隱名句,而且嵌得又好,切題。

唔知係咪喺中文大學嗰邊練過。

發表於 Posted on: 2017-03-26 23:07

湖海洗我胸襟
帖數 Posts: 5091
回頂端 / Top
多謝謬讚 , 汗顏無地 . 在中大服務過OA即是辦公室BOY

發表於 Posted on: 2017-03-27 5:38

永亮
帖數 Posts: 1965
回頂端 / Top
我就話,起碼喺中文大學嗰度練過,因為普通人即使學到平仄都未必知道“旋”同“年”其實喺押韻嘅,因為而家嘅聲韻同舊時差咗一大截,所以如果唔係喺中文大學度做過(即使OA)或者學過唔會知,因為爾個其實算係比較深嘅。

發表於 Posted on: 2017-03-27 15:08

湖海洗我胸襟
帖數 Posts: 5091
回頂端 / Top