tvb.com

 
 
tvb.com
 

好正呀 !

好開心再次系早瑩光芾幕上再次見到與我哋一起成長嘅家燕與小田, 50強啲歌好好聽呀 !

發表於 Posted on: 2017-03-15 18:20

joyceytlam
帖數 Posts: 1
回頂端 / Top
係呀,黎小田彈琴好有韻味,高手即係係高手。

發表於 Posted on: 2017-03-16 21:12

four
帖數 Posts: 15
回頂端 / Top