tvb.com

 
 
tvb.com
 

除馮盈盈外

全部嘉賓都係垃圾,謝東閔,譚玉英,stephen 喎,有d 連名都唔知,又係垃圾節目,而家開電視至在有d聲氣,睇viu 又無劇集,不如全部外購仲好或睇中央台

發表於 Posted on: 2017-03-07 22:57

深思
帖數 Posts: 1028
回頂端 / Top