tvb.com

 
 
tvb.com
 

好戲、好結局

整體各人角色發揮出色有水準。結局也很完滿。I like it! Good!

發表於 Posted on: 2017-04-03 14:56

SY168
帖數 Posts: 286
回頂端 / Top
結局好過EU 百倍

發表於 Posted on: 2017-04-03 15:03

SY168
帖數 Posts: 286
回頂端 / Top
贊成! 其實真愛就係經歷分離後,更了解自己既心意,並學識寬恕及接納
如果雙方都好鍾意既話, 兜兜轉轉都係會起番埋一齊
Ben & 可愛
公子同黑魔后
Tony 同 Janet
就係例子

發表於 Posted on: 2017-04-03 22:36

BI607
帖數 Posts: 85
回頂端 / Top
無厘頭結局,膠劇!

發表於 Posted on: 2017-04-03 22:43

Koaladee
帖數 Posts: 145
回頂端 / Top
蜥蝪婚禮、 水底婚禮兩次都fake 左我, 超有驚喜!
而且Tony 打爛屋企"圍牆" 同係飛機上寫愛的遺言都好creative 同感動
成個結局冇悶場, 有驚喜又帶出有情人無論經歷左咩最終互相寬恕接納, 好喜歡個ending!!

發表於 Posted on: 2017-04-03 23:08

BI607
帖數 Posts: 85
回頂端 / Top