tvb.com

 
 
tvb.com
 

與碟同謀大結局點解唔去商場搞????????

聽講全職沒女收視唔錯喎,
聽講乜乜乜的女人收視仲高喎, 又去商場睇大結局,
點解與碟同謀有鄭俊弘做主角都無30點收視架, 無奶油喎
激死人呀激死人呀, 哼 !!!!!!

發表於 Posted on: 2017-05-29 11:28

melodyyyyy
帖數 Posts: 756
回頂端 / Top