tvb.com

 
 
tvb.com
 

支持鄭俊弘~~Ringo 潘少杰打氣區

前晚果集尾段Ringo~Fred真係好出色呀 !!!

發表於 Posted on: 2017-03-15 13:34

Maple7788
帖數 Posts: 15
回頂端 / Top
認同 @ gain @ May1122 , Fred 越演越放, 好有說服力 ! Fred 全力以赴, 應該得到支持 & 鼓勵, 只要收視高, 便可以令那些人收口 ! Ringo, 加油 !

發表於 Posted on: 2017-03-16 0:45

simple
帖數 Posts: 725
回頂端 / Top
沒辦法鄭俊弘外型太過出眾,又那麼久沒演戲,
通常會被人先入為主標籤這種人演不到好戲,
正如有人認定靚女永遠冇腦一樣,
所以並沒有真的去觀察人家的智慧,
即是沒有認真去看鄭俊弘的演出,
依我看來其實他演得還不錯,有部份場口甚至叫好,
可惜掛住唱歌再沒參演劇集磨練演技。

發表於 Posted on: 2017-03-16 10:13

ola
帖數 Posts: 115
回頂端 / Top
鄭俊弘有樣有演技,年青又識唱歌,够乖仔又有觀眾緣,大台應該俾多D機會佢拍劇及唱歌雙發展。

發表於 Posted on: 2017-03-16 12:02

taichi319
帖數 Posts: 865
回頂端 / Top
Ringo Fred, 天陰陰都唔緊要, 一樣可以好好裝備自己為晴天出發!
加油! 永遠永遠支持你!

發表於 Posted on: 2017-03-17 8:17

熱檸樂
帖數 Posts: 569
回頂端 / Top
Fred, 你在ig 說其實Ringo是很掛念爸爸的,相信這感情你戲裏戲外都一樣,大家明白的,見到你演Ringo越來越好及投入很替你開心,繼續加油呀!

發表於 Posted on: 2017-03-17 10:01

Gtong
帖數 Posts: 442
回頂端 / Top
Fred 全力以赴, 全情投入演繹 Ringo 交足戲, 特別是眼神 ! support 加油 !

發表於 Posted on: 2017-03-17 14:21

simple
帖數 Posts: 725
回頂端 / Top
鄭俊弘無論係廚神亦或賭神都一樣型到爆呀!

發表於 Posted on: 2017-03-17 22:57

扁咀鴨
帖數 Posts: 1830
回頂端 / Top
鄭俊弘越做越好!每晚坐定定追劇, 每集重温又重温, 已經成為每日嘅指定動
作!做得好總會有人欣賞, 加油呀!

發表於 Posted on: 2017-03-18 8:46

當狗愛上貓
帖數 Posts: 426
回頂端 / Top
Fred唱現場版地盡頭很touching, 首歌每日無限loop唔聽唔得,希望有更多人都喜歡這首片尾曲,加油Fred!

發表於 Posted on: 2017-03-19 10:00

Gtong
帖數 Posts: 442
回頂端 / Top
Fred唱現場版地盡頭很touching, 首歌每日無限loop唔聽唔得,希望有更多人都喜歡這首片尾曲,加油Fred!

發表於 Posted on: 2017-03-19 10:00

Gtong
帖數 Posts: 442
回頂端 / Top
Ringo Fred, 支持你直至......地盡頭!! 加油再加油!!

發表於 Posted on: 2017-03-19 10:55

熱檸樂
帖數 Posts: 569
回頂端 / Top
支持Fred, 演得好,唱得好,支持繼續拍劇,希望多演不同角色。

發表於 Posted on: 2017-03-19 14:51

j1e2s3s4
帖數 Posts: 27
回頂端 / Top
support

發表於 Posted on: 2017-03-19 19:23

karlwong2345
帖數 Posts: 2209
回頂端 / Top
gd

發表於 Posted on: 2017-03-19 19:28

karlwong2345
帖數 Posts: 2209
回頂端 / Top
咁耐冇做戲,算幾好啦,但聽講他專注唱歌沒有再拍劇,
不過要增人氣,單靠唱歌冇用,尤其是海外,通常認識戲劇人物快些,
真人好難入屋,所以想什麼巡迴演唱會,
靠星夢現在咁乃乃閒閒,寫包單一世冇機會,
而且有個許先生擋住去路,佢未做唔俾鄭俊弘先行,
呢D守舊的輩份思想就是星夢捧不出一個巨星的原因,
鄭俊弘有實力都冇用,簽錯公司埋沒了紅的機會。

發表於 Posted on: 2017-03-20 11:56

Pamapa
帖數 Posts: 305
回頂端 / Top
Ringo 你今晚 (第10 集) 好型 ! 好醒 ! 尤其是係放飛機比賽那場戲, Fred 演得好放 ! 加油......

發表於 Posted on: 2017-03-21 1:12

simple
帖數 Posts: 725
回頂端 / Top
Ringo 好激! 好得!

發表於 Posted on: 2017-03-21 18:13

ET1997
帖數 Posts: 1347
回頂端 / Top
Ringo跟Fred一樣出色~~
每天都追看他耶~~

發表於 Posted on: 2017-03-22 11:03

簽簽
帖數 Posts: 1080
回頂端 / Top
Ringo Fred 加油!希望你今晚有多啲戲份啦!噚晚同康生傾電話嗰場戲演得
好好, 搞到我都眼濕濕添!

發表於 Posted on: 2017-03-22 19:01

當狗愛上貓
帖數 Posts: 426
回頂端 / Top
Fred加油, Ringo越做越好,相信套劇會越來越多人看,希望有30點可見到你著背心打功夫呀!

發表於 Posted on: 2017-03-22 20:25

Gtong
帖數 Posts: 442
回頂端 / Top
Fred 你D內心戲 & 眼神 好正呀 ! Ringo 感動好多觀眾 and 同事, 加油..............

發表於 Posted on: 2017-03-22 23:50

simple
帖數 Posts: 725
回頂端 / Top
支持鄭俊弘~加油 !

發表於 Posted on: 2017-03-23 1:42

美雅
帖數 Posts: 280
回頂端 / Top
Ringo 你是最好的(普通話) !

發表於 Posted on: 2017-03-23 10:55

阿DD
帖數 Posts: 193
回頂端 / Top
支持Fred & Ringo

發表於 Posted on: 2017-03-23 11:22

kaygwen
帖數 Posts: 107
回頂端 / Top