tvb.com

 
 
tvb.com
 

[輝蓮]希望新角色係助攻唔係拆散啦><

知道黎緊521集會開始加入新闊太角色同大小姐爭輝輝
個人希望角色只係面嗰浸爭實質係神助攻 而唔係要拆散輝蓮啦TAT
睇完今晚年宵嘅小小甜一直期待緊...大小姐同輝輝幾時再發糖QAQ

發表於 Posted on: 2019-02-02 0:56

winniebibi520
帖數 Posts: 95
回頂端 / Top
已經兩星期無輝蓮主線,而黎緊呢個星期都冇佢地主線 ><

發表於 Posted on: 2019-02-02 4:40

Teresaun
帖數 Posts: 5
回頂端 / Top
好想輝輝有機會出人頭地,威返次俾龍家的人睇,令大龍生刮目相看

發表於 Posted on: 2019-02-10 3:52

小君子
帖數 Posts: 184
回頂端 / Top
好想輝輝有機會出人頭地,威返次俾龍家的人睇,令大龍生刮目相看 x2

發表於 Posted on: 2019-02-14 4:33

tropicalfishie
帖數 Posts: 159
回頂端 / Top