tvb.com

 
 
tvb.com
 

請問有人喜歡"呀鬼"嗎?

我希望可以有一集半集講吓呀鬼如何跟咗潮先,在工作上發生過咩事能夠令呀鬼對潮先咁忠心。
劇組朋友,可以嗎?

發表於 Posted on: 2018-11-09 14:03

ILikeCSWS
帖數 Posts: 2
回頂端 / Top
不错的提议

發表於 Posted on: 2018-11-09 22:10

mcmoney
帖數 Posts: 239
回頂端 / Top
會幾好睇,但喺要有埋尚善呀!

發表於 Posted on: 2018-11-10 0:03

froyo
帖數 Posts: 27
回頂端 / Top
醒哥演技麻麻定角色冇得發揮
真係....好難入屋

發表於 Posted on: 2018-11-15 11:28

leeyukkong
帖數 Posts: 5710
回頂端 / Top