tvb.com

 
 
tvb.com
 

大小姐講野真係好好笑

垃圾!你應該返垃圾桶。哈哈哈哈,笑死我喇

發表於 Posted on: 2018-10-26 21:36

bbg13579
帖數 Posts: 33
回頂端 / Top
垃圾助理的助理的助理

發表於 Posted on: 2018-10-30 13:57

Chloe Lau
帖數 Posts: 100
回頂端 / Top
大小姐係我至愛

發表於 Posted on: 2018-11-06 13:09

wtf445
帖數 Posts: 81
回頂端 / Top
吾知點解好簡單的説話經大小姐講都特別好笑!

發表於 Posted on: 2018-11-06 19:56

Chowmay832
帖數 Posts: 187
回頂端 / Top
龍力蓮上星期五表演彈琴嗰幕真係笑到我肚痛!
好鍾意同多謝嗰集編劇!

發表於 Posted on: 2018-11-12 23:23

camouflage
帖數 Posts: 6
回頂端 / Top
本來大小姐睇到開始有點膩
但一開機又俾佢搞到忍唔住笑

發表於 Posted on: 2018-11-15 11:25

leeyukkong
帖數 Posts: 5710
回頂端 / Top
笑到肚痛

發表於 Posted on: 2018-11-19 2:03

30UU30
帖數 Posts: 54
回頂端 / Top
夠串夠賤夠搞笑!

發表於 Posted on: 2019-01-10 14:06

Chloe Lau
帖數 Posts: 100
回頂端 / Top