tvb.com

 
 
tvb.com
 

大小姐

大小姐的演技真的很不错 演奸角够毒 演家庭主妇够好

發表於 Posted on: 2018-10-04 13:54

安BCP
帖數 Posts: 1
回頂端 / Top
咁多年磨練,實ok

發表於 Posted on: 2018-10-05 7:38

mikihoujouin
帖數 Posts: 53
回頂端 / Top
大小姐是整劇的靈魂人物,沒有了大小姐那集整集都失了色!

發表於 Posted on: 2018-10-05 10:54

Chowmay832
帖數 Posts: 160
回頂端 / Top