tvb.com

 
 
tvb.com
 

湯盈盈臭寸

係啦,同明星/名人影幅相我唔覺得有乜真正價值,有啲人打卡係為求擺上網炫耀,但相信你係覺得自己嘅熱情被潑冷水,算吧啦,無謂激親自己咁耐!如果係出席活動就會係嬲啲,平時係街見到就算啦!唔係個個好似'發哥'咁親切有心的!

發表於 Posted on: 2018-11-07 13:50

提子蛋糕
帖數 Posts: 1083
回頂端 / Top
down

發表於 Posted on: 2018-11-10 1:53

yyin
帖數 Posts: 68
回頂端 / Top
我之前係餐廳見到佢..好nice nor!
係咪樓主個樣串?

發表於 Posted on: 2018-11-10 8:09

ELSA
帖數 Posts: 321
回頂端 / Top
left

發表於 Posted on: 2018-11-12 10:15

yyin
帖數 Posts: 68
回頂端 / Top
理解啦

發表於 Posted on: 2019-01-10 14:12

Chloe Lau
帖數 Posts: 100
回頂端 / Top