tvb.com

 
 
tvb.com
 

過條橋比你...

觀眾智囊抽唔中
不過照講下,你搵d新人,得閒去同大小姐鬥下氣..頂撞下

例如話,龍二小姐.放條針去跟住龍大小姐,個d野

因為大小姐已經等同當年阿姐..搵d無咩人氣ge藝人係身邊穿插,或者會做多幾位小生花旦

發表於 Posted on: 2018-04-14 1:16

etboy27
帖數 Posts: 228
回頂端 / Top
馮盈盈會加入愛回家。

發表於 Posted on: 2018-04-14 9:21

Connie0213hk
帖數 Posts: 277
回頂端 / Top
會唔會殺雞取卵 整悶大小姐條線

發表於 Posted on: 2018-04-15 20:31

美雅
帖數 Posts: 310
回頂端 / Top
千祈唔好整悶大小姐條線啊!全套劇最好睇係大小姐條線嘎啦。

發表於 Posted on: 2018-04-17 3:30

mintyvert
帖數 Posts: 102
回頂端 / Top