tvb.com

 
 
tvb.com
 

成個討論區俾人搞到 怨氣沖天

一打開本版,見到既全部係憎XX/停愛回家等等主題,個編劇以及其他立場唔同既網民好似你殺父仇人咁,真係見到都無眼睇。

真係唔明你地成班人點解睇電視都睇到怨聲載道,我去旅行一個幾禮拜,完全無上過本討論區,睇電視真係 輕鬆好多,唔駛理你班人諗乜。香港人,放鬆啲啦。睇電視睇得咁辛苦,不如唔好睇啦。每個角色都有人支持,尊重下人地啦,辱罵、粗口,失禮既係你自己。講到底,邊個角色多啲戲分你生活都係咁過架啦。電視台唔係你開架,依家免費電視,你地重要嫌三嫌四,自己開個電視台未可以滿足你要求囉。

不得不提有部分人(大家都心知肚明)根本就係故意煽動仇恨,人地開個支持XX/憎XX區俾立場相近既人集氣/抒發己見,偏偏有相反立場既人就係要走入去踩人地一腳搞事,真係居心叵測。咁想洩憤自己開個post嘛。在此我都要加句[不喜勿插],費事俾人騎劫左個post。

發表於 Posted on: 2018-04-07 23:35

kimigadaisuki
帖數 Posts: 14
回頂端 / Top
咪係 抒發有錯甘
各人有各人意見
最怕 留埋粗言穢語!
唔回佢,好似怕左佢甘!
講粗口唔代表佢岩哂囉!

發表於 Posted on: 2018-04-12 22:23

jazz304
帖數 Posts: 45
回頂端 / Top
同意,成日都話唔中意呢個嗰個,比晒個d人寫劇本就最好

發表於 Posted on: 2018-06-07 13:39

點點子
帖數 Posts: 21
回頂端 / Top
其實大部分演員就算無大小姐個level都至少 好, 好過好多正劇擔正做主角個 d添,而且有 d仲係新血,應該比多d 鼓勵

唯一要吐糟的係 tree gun 真係出得太多。。。

發表於 Posted on: 2018-06-07 19:13

littlefawn
帖數 Posts: 130
回頂端 / Top
講得岩呀樓主!

發表於 Posted on: 2018-06-12 11:25

Snapple
帖數 Posts: 4
回頂端 / Top
樓主好嘢!

發表於 Posted on: 2018-06-12 12:00

guppy
帖數 Posts: 184
回頂端 / Top
不能同意更多,有時見到d留言惡意,睇個電視者,大家都想開開心心,但搞到咁負面
睇到都攰呀

發表於 Posted on: 2018-06-21 11:49

Apple222
帖數 Posts: 11
回頂端 / Top
同意

發表於 Posted on: 2018-06-24 20:11

最愛BB豬
帖數 Posts: 54
回頂端 / Top