tvb.com

 
 
tvb.com
 

希望劇組俾多d戲分博香

岩岩過左「真心話」嗰集真心好正
終於解開左博香粉ge謎團同疑慮
博士係真心鍾意Mandy仲通過埋測謊機
希望佢地繼續Sweet落去
博士Mandy都係有潛質嘅演員
希望佢地可以多d戲分

發表於 Posted on: 2018-02-11 21:04

Tang36WY
帖數 Posts: 33
回頂端 / Top
等咗兩個多月先至有博香主線,好彩"最強小三"冇令人失望,多謝編劇!博士再一次認定Mandy喇,好sweet 。兩個演員也愈來愈㚒,馬貫東同Jan Tse 都好有觀眾緣,希望以後多d佢地主線!

發表於 Posted on: 2018-03-08 13:52

bbview
帖數 Posts: 4
回頂端 / Top
等左咁耐都算值得
繼星期一最後小三之後下星期四又有博香
編劇都算唔話得, 希望之後都長做長有博香

發表於 Posted on: 2018-03-09 15:00

7T
帖數 Posts: 103
回頂端 / Top