tvb.com

 
 
tvb.com
 

❤好鐘意潮偉同大家姐一齊❤

希望可以見到潮偉同大家姐一齊多啲,好鐘意見到佢地係一齊,真心我覺得佢好襯。如果之後佢地可以有得發展,再親密啲啦!!❤❤
❤❤
唔知有冇人都有咁寫過,但係真啦…❤❤

發表於 Posted on: 2018-01-02 7:06

AKaoru
帖數 Posts: 5
回頂端 / Top
me too

發表於 Posted on: 2018-01-02 18:42

juicesky
帖數 Posts: 127
回頂端 / Top
Yes yes !

發表於 Posted on: 2018-01-03 5:44

Orangefan
帖數 Posts: 38
回頂端 / Top
同意!

發表於 Posted on: 2018-01-04 21:26

tropicalfishie
帖數 Posts: 57
回頂端 / Top
幾鍾意發現真相但唔想拆穿呢個安排,但又怕之後又話搞錯咗,你知啦,套嘢班編劇有時好搞嘢

發表於 Posted on: 2018-01-04 23:32

阿耀
帖數 Posts: 193
回頂端 / Top