tvb.com

 
 
tvb.com
 

風少而家生勾勾,會唔會搵第二個嚟演?

佢唔記得啲嘢,可能遲啲會記得。

既然冇咁街僮,大家接唔接受到搵第二個嚟演?

反正身體同靈魂唔一定要同一個樣,熊個上下對住另一個人都可以當同一個人

如果係嘅話大家覺得可以搵邊個嚟演呢?

發表於 Posted on: 2017-12-04 22:08

nokwai2000
帖數 Posts: 54
回頂端 / Top
頭幾集風少出場時係未出事,所以話本人同靈魂唔同樣係唔word,反而可以考慮話佢畀車撞到變咗火車頭,去咗外國順便整理容

發表於 Posted on: 2017-12-05 1:14

阿耀
帖數 Posts: 179
回頂端 / Top
我唔贊成,咁樣會冇咗個意義……

發表於 Posted on: 2017-12-05 3:26

youhoo
帖數 Posts: 2128
回頂端 / Top
同意樓上,俗語說有頭有尾,有始有終

發表於 Posted on: 2017-12-05 21:01

kitkit1226
帖數 Posts: 36
回頂端 / Top
我都唔贊成

發表於 Posted on: 2017-12-05 23:42

kim52
帖數 Posts: 711
回頂端 / Top
由其他人來演的話,始終不是原本的風少,雖然風少的離開是有些遺憾,但總比看著一個不是風少的人來演繹他來得好。

發表於 Posted on: 2017-12-06 21:43

半個師奶
帖數 Posts: 114
回頂端 / Top
我其實都唔讚成,但在本人唔回歸嘅情況下,又要繼續呢條線就只有咁,不過會咁行嘅機會好低,因為同一個劇已經有另一個整容嘅主角

發表於 Posted on: 2017-12-24 23:40

阿耀
帖數 Posts: 179
回頂端 / Top