tvb.com

 
 
tvb.com
 

不想再看龍作蜜(Vivian)

一開始以為她只是一個過境的,後來才發現原來他是龍家的一個成員之一,我覺得奇怪為什麼會找一個那麼平凡的女孩,演那麼多集後來才發現原來他是2014年的港姐季軍! Oh my lord!!!!!

發表於 Posted on: 2017-11-02 4:27

FiletOfish
帖數 Posts: 3
回頂端 / Top
我都唔想睇佢呀!
講對白奇怪, 演技唔得, 樣又唔得!!!!

發表於 Posted on: 2017-11-02 5:52

QQQQQ
帖數 Posts: 234
回頂端 / Top