tvb.com

 
 
tvb.com
 

好鍾意大小姐

多啲比林淑敏做劇集,女強人 (好人) 角色會幾好,原來佢係 2000 年港姐最上鏡啊!!而家阿風走咗,Mandy 遲啲又會少見,真係除咗大小姐條線 (朱凌凌都好,但係就唔好有嗰幾個女無 - 冇樣冇演技冇吸引力冇啲想睇,包括三姨,尤其係果個 Bonnie) 都冇乜邊個想睇囉 !!

發表於 Posted on: 2017-11-10 17:22

愛。蛋撻
帖數 Posts: 851
回頂端 / Top
。。。我呢個幾月睇唔多過四日 (尤其係有一大堆講 Mary 的,就算有 Many 同嗰個冇鬼用嘅博士),之前開心地日日追。。而家有太多可睇可不睇囉,大小姐為主嗰集才有啲開心睇。。係咁先

發表於 Posted on: 2017-11-10 17:32

愛。蛋撻
帖數 Posts: 851
回頂端 / Top
大小姐同送水輝好好笑,第一次睇佢兩個,又幾夾,笑位又多了一條

發表於 Posted on: 2017-11-10 20:33

係咁先
帖數 Posts: 1667
回頂端 / Top
我愛上大小姐

發表於 Posted on: 2017-11-11 18:27

etboy27
帖數 Posts: 223
回頂端 / Top
而家阿風走咗,Mandy 遲啲又會少見,真係除咗大小姐條線 (朱凌凌都好,但係就唔好有嗰幾個女無 - 冇樣冇演技冇吸引力冇啲想睇,包括三姨,尤其係果個 Bonnie) 都冇乜邊個想睇囉 x2

Haven't posted for a while because I haven't watched TVB dramas much recently...

I don't understand why long leg crab can be a first lead. She has no charm with her non stop grimacing and twisting of her face. (This is not acting, madame.) And the scripter makes Mary Hung a completely detestable scum. Who wants to watch how mean and snobby and ugly (inside and outside) Mary Hung is everyday.

發表於 Posted on: 2017-11-11 18:46

Woopi
帖數 Posts: 1039
回頂端 / Top
。我呢個幾月睇唔多過四日 (尤其係有一大堆講 Mary 的,就算有 Many 同嗰個冇鬼用嘅博士),之前開心地日日追。。而家有太多可睇可不睇囉,大小姐為主嗰集才有啲開心睇。。係咁先

X2

發表於 Posted on: 2017-11-11 18:47

Woopi
帖數 Posts: 1039
回頂端 / Top
希望安排感情線大小姐 + 2

( 好搞笑好好睇)

發表於 Posted on: 2017-11-11 19:10

NTLET
帖數 Posts: 30
回頂端 / Top
小姐同送水輝好好笑,第一次睇佢兩個,又幾夾,笑位又多了一條
X 2

Me too..笑死我,大小姐春心蕩漾的戲份真正

發表於 Posted on: 2017-11-11 23:17

Micells
帖數 Posts: 49
回頂端 / Top
是的。她演得很好。演活了角色。加油!

發表於 Posted on: 2017-11-12 11:30

小王子
帖數 Posts: 419
回頂端 / Top
大小姐同送水輝好好笑,第一次睇佢兩個,又幾夾,笑位又多了一條x3

我都係,last friday先開始第一次睇佢哋,點知又發現幾好睇, 本來已棄劇邊緣(Mandy依家被寫到gum無眼睇+風少冇左), 唔係大家姐金城武條線己經棄劇, 有埋佢地可能會再睇多d geh……

發表於 Posted on: 2017-11-14 11:07

youhoo
帖數 Posts: 2111
回頂端 / Top
演技很好並且漂亮大方,但不知無線為什麼不器重她!

發表於 Posted on: 2017-11-16 17:55

Tvwatchdog
帖數 Posts: 2
回頂端 / Top
希望大小姐同送水輝可以開花結果。

發表於 Posted on: 2017-11-21 9:25

Connie0213hk
帖數 Posts: 255
回頂端 / Top
+++111 希望大小姐同送水輝可以開花結果。

發表於 Posted on: 2017-11-21 13:27

catcat1386
帖數 Posts: 77
回頂端 / Top
林淑敏眞係好識做戲,同送水輝都好襯.

發表於 Posted on: 2017-11-21 22:19

NTLET
帖數 Posts: 30
回頂端 / Top
希望大小姐同送水輝可以開花結果 x 3

發表於 Posted on: 2017-11-21 22:20

NTLET
帖數 Posts: 30
回頂端 / Top
林淑敏係誇世代,降魔的都做到個d一姐地位感角,有d do 姐feel

發表於 Posted on: 2017-11-22 6:16

etboy27
帖數 Posts: 223
回頂端 / Top
越睇越鍾意大小姐,希望TVB可以比多啲機會佢!

發表於 Posted on: 2017-11-22 12:34

ishiwishi
帖數 Posts: 7
回頂端 / Top
林淑敏做得好可愛, 佢對住送水輝d春心蕩漾發晒姣D表情真係笑C禾! 雖然有D好浮誇, 但係搞笑戲就會有哩D浮誇先會令人發笑, 佢做正經戲: 女強人, 慈母時候一樣係掂, 恰如其份, 值得一讚! 希望大台會再俾多D機會佢發揮啦!

BTW, 送水輝(許家傑)一樣做得好, 佢有型夠高大, 亦可以handle好多類型角色, 一樣希望大台俾多D機會佢上位。

發表於 Posted on: 2017-11-22 14:23

truebestlady
帖數 Posts: 290
回頂端 / Top
林淑敏 嘅 大小姐 同 許家傑 嘅 送水輝,外型好襯!

發表於 Posted on: 2017-11-23 16:22

aliciahardfans
帖數 Posts: 975
回頂端 / Top
大小姐真係好搞笑!

發表於 Posted on: 2017-12-12 20:11

Connie0213hk
帖數 Posts: 255
回頂端 / Top
好好笑,笑死左

發表於 Posted on: 2017-12-12 21:32

係咁先
帖數 Posts: 1667
回頂端 / Top
今集好正,佢快啲同送水輝發展下啦

發表於 Posted on: 2017-12-12 22:52

youhoo
帖數 Posts: 2111
回頂端 / Top
相信及期待 有機發展 因為 送水輝 個仔 自己話鍾意 Linda (大小姐) !!!

發表於 Posted on: 2017-12-15 14:18

aliciahardfans
帖數 Posts: 975
回頂端 / Top
AGREE!大小姐係全劇最鍾意既角色!

發表於 Posted on: 2017-12-19 21:01

Leehom99
帖數 Posts: 20
回頂端 / Top
編劇應見好就收.......別讓這角色變得討厭

發表於 Posted on: 2017-12-22 13:54

leeyukkong
帖數 Posts: 5593
回頂端 / Top