tvb.com

 
 
tvb.com
 

讚成或不讚成

讚成
10
不讚成
5

總票數 Total Votes: 15

博士同熊若水

博士同熊若水真係好甲,又好襯,真係希望倆可以一齊,博士可以快點俾態若水知道,個女就仲意個男,個男又仲意個女,重可以結婚,就開開心心一齊。

發表於 Posted on: 2017-06-20 1:31

AKaoru
帖數 Posts: 5
回頂端 / Top
好鍾意呢一pair,兩個演員都做得非常好,好夾,希望最後會喺埋一齊

發表於 Posted on: 2017-06-20 9:27

美人胚子
帖數 Posts: 36
回頂端 / Top
很好

發表於 Posted on: 2017-06-20 12:04

juicesky
帖數 Posts: 167
回頂端 / Top
我都希望他們在一起,希望編劇們多多努力,給我們一個精彩的情節,令人回味。

發表於 Posted on: 2017-06-20 21:36

kitkit1226
帖數 Posts: 36
回頂端 / Top