tvb.com

 
 
tvb.com
 

博士和若水的感情去向

博士同若水嘅感情能否開花結果算係睇呢套劇嘅唯一動力了,佢地真心襯,其他人物同故事線都乏善可陳,尤其講網店嘅故事更係非一般的悶。

發表於 Posted on: 2017-05-01 12:34

美人胚子
帖數 Posts: 36
回頂端 / Top