tvb.com

 
 
tvb.com
 

本來套劇睇得好開心,不過.....

第 46 同 47 集(一開始) 出現一個另人非常反胃嘅畫面,就係阿風下載左有毒網頁嗰個 2秒畫面 (無必要咁大大展示出來),係十分唔應該係呢一個劇集同係呢個時段出現囉 !!!請編劇要注意唔好編啲內容不恰當 for 呢個一家大細都啱睇嘅劇集 !!

另外有觀眾話唔應該有阿風呢類題材係呢個時段, 其實有都可以嘅 - 不過或者可以喺某地方說明 "呢個角色係全屬幻想" for 心智未成熟的小朋友。

發表於 Posted on: 2017-04-27 0:37

愛。蛋撻
帖數 Posts: 721
回頂端 / Top