tvb.com

 
 
tvb.com
 

你知唔知風水係嘜野黎架?

風水係同運氣無關, 風水只不過係影響人的想法而作出最好的決定, 一個好的決定給你帶來好處, 一個不好的決定帶來捐失, 呢D就係風水效應, 在風水來講唔同的方位就有不同的想法, 好的方位自然是好的想法, 不好的方位自然是不好的想法, 風水就是這樣的

發表於 Posted on: 2017-04-04 15:50

kskhk
帖數 Posts: 543
回頂端 / Top