tvb.com

 
 
tvb.com
 

劇情似《一屋老友記》的 2.0

簡直係《一屋老友記》的 2.0﹐劇情好悶﹐又一次講鬼﹐開始時以為講速遞﹐就等於講物流行業﹐既好啊﹐點知圍繞著隻鬼就講咗幾集﹐好失望又一次出問題在劇本?﹔受不了喇﹐已停止咗收睇。

發表於 Posted on: 2017-03-07 9:46

JessicaTvb
帖數 Posts: 488
回頂端 / Top
愛回家之開心速遞講鬼ge咩? 我啱睇喎!

發表於 Posted on: 2017-03-07 11:28

ET1997
帖數 Posts: 1333
回頂端 / Top