tvb.com

 
 
tvb.com
 

迷既概念唔錯, 但表達唔好

首先個名其實唔應該叫迷, 應該叫純屬巧合. 無線以為叫迷高一D. 但電視節目不可以太高。
第二, 巧合表達要直接D。都係果句, 電視觀眾係食下飯,打下電腦, 傾下電話, 看下電視, 唔似看電影咁專心。太高, 大家漏看了一些就看不明,

發表於 Posted on: 2017-02-17 23:38

帥的人駕到
帖數 Posts: 344
回頂端 / Top
good

發表於 Posted on: 2017-02-21 19:21

alanwong33446
帖數 Posts: 1392
回頂端 / Top
support

發表於 Posted on: 2017-02-26 18:43

alberttoowt
帖數 Posts: 2160
回頂端 / Top