tvb.com

 
 
tvb.com
 

明白點解呢套劇係 ...

"倉底劇".

劇情胡鬧, 場景好簡陋, 好假,
無真實感, 難起到觀眾共鳴,
雖然有黎耀祥演出, 奈何其他演員演技一般,
尤其是姓何的男, 同姓傅的女,
演技幼嫩, 唔明白李添勝會拍埋呢類 "無共鳴" 劇集.

發表於 Posted on: 2017-02-08 12:28

Christina
帖數 Posts: 4074
回頂端 / Top
賀歲劇……
唔知幾時開始,賀歲的就好似一定要係胡鬧冇內容……好難明……

發表於 Posted on: 2017-02-08 20:07

kinderparadise
帖數 Posts: 40
回頂端 / Top
其實套劇有好多道理

發表於 Posted on: 2017-02-09 19:07

Forefafa
帖數 Posts: 498
回頂端 / Top
哈哈, 唔多覺得.

發表於 Posted on: 2017-02-10 0:20

Christina
帖數 Posts: 4074
回頂端 / Top
I like it

發表於 Posted on: 2017-02-10 0:42

Badmama
帖數 Posts: 233
回頂端 / Top
我都覺 其實套劇好多道理 唔明嘅人會覺胡鬧 明嘅人會覺得溫馨搞笑

發表於 Posted on: 2017-02-10 1:01

fionlove
帖數 Posts: 17
回頂端 / Top
就算明, 都覺得無可能發生,
胡鬧劇一套, 若果有道理,
TVB 早上去年頭播出, 不會變成倉底劇,
若果不是等下一套處境的出現,
我肯定呢套劇沒有見光的機會, 依然在倉底.

發表於 Posted on: 2017-02-10 10:04

Christina
帖數 Posts: 4074
回頂端 / Top
樓主為左唔鍾意既女主角
劇中人情味....做人道理乜都接收唔到

新正頭有"財神駕到".....相信大家都鍾意!

發表於 Posted on: 2017-02-11 11:30

leeyukkong
帖數 Posts: 6039
回頂端 / Top
唔係喔,賀歲劇故事情節開心D好,設定背景是天上和人間,一開始睇就知道唔「現實」。

好多劇更加唔現實,貓變人、穿越劇、彊屍片,呢D現實嗎? 韓劇咩野外星人與地球人戀愛,現實嗎?

共鳴與否,視乎觀眾是否認同編劇的想法而已。

呢套劇有好多道理、人情味。同埋編劇想帶出在惡劣生活環境中,仍然樂觀面對,或者至少不逃避,馬死可以落地行。

祥仔好睇,單立文、樊奕敏生鬼,感覺上好似回到小時候睇金國亮的小品劇咁

發表於 Posted on: 2017-02-11 16:14

mongsue
帖數 Posts: 8
回頂端 / Top
樓主為左唔鍾意既女主角
劇中人情味....做人道理乜都接收唔到
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
算la,我諗一日只要有女主角D戲, 無論套戲係咩戲,樓主都唔會睇

發表於 Posted on: 2017-02-12 4:04

youhoo
帖數 Posts: 2270
回頂端 / Top
好開心還有 1 個星期, 5 集便結束了,
期待新的處境劇的播出,睇翻啲近代的,
而切身電視劇。

發表於 Posted on: 2017-02-12 17:49

Christina
帖數 Posts: 4074
回頂端 / Top
監製既威名…

發表於 Posted on: 2017-02-12 22:51

singloundnam
帖數 Posts: 72
回頂端 / Top