tvb.com

 
 
tvb.com
 

金牌監製李添勝

巾幗梟雄-最高收視47
19
義海豪情-最高收視47
14
我的如意狼君-最高收視40
11
鐵馬尋橋-最高收視43
13
天梯-最高收視39
3

總票數 Total Votes: 60

金牌監製李添勝

金牌監製李添勝的作品都好好睇
大家覺得邊套劇集最好看?
我就覺得巾幗梟雄同義海豪情最好睇

發表於 Posted on: 2017-01-16 6:24

家好月圓
帖數 Posts: 144
回頂端 / Top
認真....
巾幗..的確係重頭劇...
但真係吸引唔到我去睇.,..

我寧願睇2次鐵馬尋橋...
鐵馬尋橋堅好好睇..

我揀鐵馬尋橋

發表於 Posted on: 2017-01-16 14:15

米高風
帖數 Posts: 537
回頂端 / Top
鐵馬尋橋堅好好睇..

我揀鐵馬尋橋
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Me too! 當年呢套劇真係堅好睇,我唔明點解紅唔起…… 由我睇tvb開始,我只係追過七套劇, 分別係宮心計、公主嫁到、鐵馬尋橋、 衝上雲霄2、張保仔(當然不是因為陳小姐)、城寨同eu…… 要數我最鍾意嘅三套劇,當然係衝上雲霄2、 城寨同eu; 但同時令我有莫大好感嘅,就係鐵馬尋橋。 起碼以我嚟講,我諗返起我鍾意呢套劇真係幾難得, 因為老實講我不嬲睇劇唔知點解會唔覺意將個focus擺左係D romantic嘅野同埋愛情線到, 簡單嚟講只要劇中愛情線帶俾我嘅感覺能令我愛上, 再加上套劇又真係幾好睇嘅話,我就會好容易被吸引了(但衝上雲霄2、城寨同eu係例外嘅,除咗愛情線之外仲有好多其他因素吸引到我)…… 但係鐵馬尋橋成套劇都冇乜點愛情線(去到結局篇先開始有少少), 個focus係喺家族仇恨到, 而我竟然會鍾意睇……証明嗰種兩個家族之間嘅血海深仇真係係套劇中刻劃得好好:) 我嗰時睇住榮家係咁喺度作惡多端真係有啲咬牙切齒㗎haha……

發表於 Posted on: 2017-01-16 16:39

youhoo
帖數 Posts: 2220
回頂端 / Top
五套剧都好好睇

發表於 Posted on: 2017-01-16 18:27

ilovemusic7033
帖數 Posts: 666
回頂端 / Top
@youhoo

好認同,,,呢套真係好正....

發表於 Posted on: 2017-01-17 12:22

米高風
帖數 Posts: 537
回頂端 / Top
Support

發表於 Posted on: 2017-01-18 20:00

alanwong33446
帖數 Posts: 1390
回頂端 / Top
巾幗梟雄.義海豪情念念不忘.

發表於 Posted on: 2017-01-19 16:41

萵苣
帖數 Posts: 55
回頂端 / Top
義海豪情-最高收視47

發表於 Posted on: 2017-02-03 10:54

Kolokwong1234
帖數 Posts: 454
回頂端 / Top
義海豪情-最高收視47

發表於 Posted on: 2017-02-03 10:55

Johnwing345
帖數 Posts: 488
回頂端 / Top
巾幗、鐵馬!

發表於 Posted on: 2017-02-07 13:42

路過10000次
帖數 Posts: 34
回頂端 / Top
好鍾意當年巾幗英雄

發表於 Posted on: 2017-02-10 11:43

開始睇電視時係兩歲
帖數 Posts: 77
回頂端 / Top
巾幗梟雄
係梟雄呀!

發表於 Posted on: 2017-02-12 22:53

singloundnam
帖數 Posts: 72
回頂端 / Top
我的如意狼君陳秀珠演得非常好

發表於 Posted on: 2017-07-12 20:07

MoonXD
帖數 Posts: 121
回頂端 / Top