tvb.com

 
 
tvb.com
 

5 會睇。。。

因為有個姓傅的,
真人專做 “小三”,
緋聞多到數 5 晒。

發表於 Posted on: 2017-01-06 20:41

Christina
帖數 Posts: 4083
回頂端 / Top
胡胡混混, 仲衰過8時入席, 1定唔會睇!

發表於 Posted on: 2017-01-06 21:55

pigpig106
帖數 Posts: 1
回頂端 / Top
呢套原本是 “倉底”
若是好劇早就播出啦

發表於 Posted on: 2017-01-06 22:11

Christina
帖數 Posts: 4083
回頂端 / Top
真係想像唔到呢套倉底劇嘅監製係金牌監製李添勝

發表於 Posted on: 2017-01-11 4:49

youhoo
帖數 Posts: 2161
回頂端 / Top
不過李添勝當年套鐵馬尋橋真係堅好睇

發表於 Posted on: 2017-01-11 4:51

youhoo
帖數 Posts: 2161
回頂端 / Top
唔好睇....唔知做乜?

發表於 Posted on: 2017-01-11 7:33

daddeyaa
帖數 Posts: 856
回頂端 / Top
完全同意,举双手同意

發表於 Posted on: 2017-01-12 5:02

yoyo1214
帖數 Posts: 8
回頂端 / Top