tvb.com

 
 
tvb.com
 

石柔真係咁吸引?

個個男主角都鍾意蔡小姐,除了瘦同長腿,蔡真係咁索??

發表於 Posted on: 2017-01-11 21:22

pkokwakakaka
帖數 Posts: 127
回頂端 / Top
朱晨麗靚好多lor

發表於 Posted on: 2017-01-11 21:31

judy616
帖數 Posts: 1
回頂端 / Top
其實蔡又無乜唔好,但太好機會給她了,樹大招風,套套女一好招人妒忌

發表於 Posted on: 2017-01-11 21:36

pkokwakakaka
帖數 Posts: 127
回頂端 / Top
gd

發表於 Posted on: 2017-01-12 14:43

maryszeto234
帖數 Posts: 891
回頂端 / Top
編劇要佢哋沉船...佢哋唯有照做

發表於 Posted on: 2017-01-17 14:32

HappySmurfs
帖數 Posts: 323
回頂端 / Top
Gd

發表於 Posted on: 2017-01-17 19:29

alanwong33446
帖數 Posts: 1368
回頂端 / Top
Agree

發表於 Posted on: 2017-01-17 22:32

alberttoowt
帖數 Posts: 1908
回頂端 / Top
幾好

發表於 Posted on: 2017-01-18 19:34

alanwong33446
帖數 Posts: 1368
回頂端 / Top
朱晨麗靚好多lor x2

發表於 Posted on: 2017-01-18 21:30

Forefafa
帖數 Posts: 520
回頂端 / Top