tvb.com

 
 
tvb.com
 

蔡思貝 vs 朱辰麗

套劇入面各有各靚,蔡自然爽朗,朱端莊秀氣,邊個靚啲?

發表於 Posted on: 2017-01-05 21:38

pkokwakakaka
帖數 Posts: 40
回頂端 / Top
蔡思貝靚D

發表於 Posted on: 2017-01-05 21:43

月飄渺
帖數 Posts: 460
回頂端 / Top

發表於 Posted on: 2017-01-05 23:38

alanwong33446
帖數 Posts: 972
回頂端 / Top
朱辰麗靚好多

發表於 Posted on: 2017-01-05 23:58

gloriasms
帖數 Posts: 16
回頂端 / Top
朱晨麗

發表於 Posted on: 2017-01-06 7:33

花紫芊
帖數 Posts: 111
回頂端 / Top
朱朱

發表於 Posted on: 2017-01-07 0:39

Forefafa
帖數 Posts: 483
回頂端 / Top
蔡思貝 - 石柔:爽直硬朗、能言善辯、狡猾自我 ...... ,舞姬扮相嬌艷;
朱晨麗 - 第五緣:心慈貌美、清麗脫俗、端莊秀氣 ...... ,立志成為「第一女名廚」意志堅定。

發表於 Posted on: 2017-01-07 14:31

aliciahardfans
帖數 Posts: 619
回頂端 / Top
蔡思貝靚D

發表於 Posted on: 2017-01-09 9:54

Kolokwong1234
帖數 Posts: 228
回頂端 / Top
蔡思貝

發表於 Posted on: 2017-01-09 9:56

oren1234
帖數 Posts: 116
回頂端 / Top
朱辰麗靚好多

發表於 Posted on: 2017-01-09 12:20

Peterwong2234
帖數 Posts: 642
回頂端 / Top
明顯朱靚好多,氣質超班,冇得比!!!

發表於 Posted on: 2017-01-10 21:33

kulakula
帖數 Posts: 322
回頂端 / Top
靚就一定係朱,但佢廣東話唔正亦唔好聽

發表於 Posted on: 2017-01-11 7:56

QQQQQ
帖數 Posts: 36
回頂端 / Top
朱辰麗

發表於 Posted on: 2017-01-12 14:48

maryszeto234
帖數 Posts: 662
回頂端 / Top