tvb.com

 
 
tvb.com
 

蔡思貝 vs 朱辰麗

套劇入面各有各靚,蔡自然爽朗,朱端莊秀氣,邊個靚啲?

發表於 Posted on: 2017-01-05 21:38

pkokwakakaka
帖數 Posts: 121
回頂端 / Top
蔡思貝靚D

發表於 Posted on: 2017-01-05 21:43

月飄渺
帖數 Posts: 824
回頂端 / Top

發表於 Posted on: 2017-01-05 23:38

alanwong33446
帖數 Posts: 1394
回頂端 / Top
朱辰麗靚好多

發表於 Posted on: 2017-01-05 23:58

gloriasms
帖數 Posts: 22
回頂端 / Top
朱晨麗

發表於 Posted on: 2017-01-06 7:33

花紫芊
帖數 Posts: 163
回頂端 / Top
朱朱

發表於 Posted on: 2017-01-07 0:39

Forefafa
帖數 Posts: 504
回頂端 / Top
蔡思貝 - 石柔:爽直硬朗、能言善辯、狡猾自我 ...... ,舞姬扮相嬌艷;
朱晨麗 - 第五緣:心慈貌美、清麗脫俗、端莊秀氣 ...... ,立志成為「第一女名廚」意志堅定。

發表於 Posted on: 2017-01-07 14:31

aliciahardfans
帖數 Posts: 903
回頂端 / Top
蔡思貝靚D

發表於 Posted on: 2017-01-09 9:54

Kolokwong1234
帖數 Posts: 423
回頂端 / Top
蔡思貝

發表於 Posted on: 2017-01-09 9:56

oren1234
帖數 Posts: 192
回頂端 / Top
朱辰麗靚好多

發表於 Posted on: 2017-01-09 12:20

Peterwong2234
帖數 Posts: 867
回頂端 / Top
明顯朱靚好多,氣質超班,冇得比!!!

發表於 Posted on: 2017-01-10 21:33

kulakula
帖數 Posts: 338
回頂端 / Top
靚就一定係朱,但佢廣東話唔正亦唔好聽

發表於 Posted on: 2017-01-11 7:56

QQQQQ
帖數 Posts: 135
回頂端 / Top
朱辰麗

發表於 Posted on: 2017-01-12 14:48

maryszeto234
帖數 Posts: 872
回頂端 / Top

發表於 Posted on: 2017-02-12 22:46

singloundnam
帖數 Posts: 71
回頂端 / Top
Morning朱BB靚好多,氣質又好,把聲又好聽

發表於 Posted on: 2017-02-21 9:45

Johnnyliu
帖數 Posts: 737
回頂端 / Top
朱晨麗 當選 2011年度香港小姐冠軍 嗰陣 

經常俾人話佢似 陳法拉 ( 2005年度國際華裔小姐亞軍 ),

但我就覺得佢似 利智 ( 1986年度亞洲小姐冠軍 ),
尤其係對圓圓眼睛 同 笑容。

發表於 Posted on: 2017-02-22 17:22

aliciahardfans
帖數 Posts: 903
回頂端 / Top
蔡思貝會令人好討厭
揀朱辰麗好啲

發表於 Posted on: 2017-03-05 19:16

Meteorfromsky
帖數 Posts: 19
回頂端 / Top