tvb.com

 
 
tvb.com
 

改節目名

阿爺廚房這個名不錯,但不符合鼎爺的本領, 我認為叫 ' 廚海明燈李三鼎" 或 "廚鼎明燈"
"李三鼎"意思指鼎爺的刀法,鍋鏟 運用材料的功夫到達頂夥的地步.因為這個節目引起全港正視廣東菜和古法烹調的方法, 為全港酒樓打佐一枝強心針,不能用普通名. 而且這個節目關係粵菜欱食文化, 應該在內地,尤其廣東省各城市播映,至今全廣東廚師已經冇幾多人懂得煮法, 希望得到更多人支持

發表於 Posted on: 2017-01-17 13:21

大元帥
帖數 Posts: 4
回頂端 / Top
食過先知佢D野得唔得
希望唔係有姿勢....冇實際

佢D油糖份量好似......哈哈哈

發表於 Posted on: 2017-01-18 11:27

leeyukkong
帖數 Posts: 6171
回頂端 / Top