tvb.com

 
 
tvb.com
 

又一套膠劇, 笑料幼稚, 馬明又做扁咀戲, 無演技

又一套膠劇, 笑料幼稚, 馬明又做扁咀戲, 無演技

發表於 Posted on: 2016-12-16 18:23

TVB88
帖數 Posts: 513
回頂端 / Top
好 funny

發表於 Posted on: 2016-12-30 20:24

liuliutamwt
帖數 Posts: 1635
回頂端 / Top
Gd

發表於 Posted on: 2016-12-30 23:12

alanwong33446
帖數 Posts: 1394
回頂端 / Top
馬明演技又一大進!特別扮演固執憨居的老伯!出奇神似!沒幾人做到!

發表於 Posted on: 2016-12-31 5:13

jyfun
帖數 Posts: 671
回頂端 / Top
他那種放棄一貫靚仔,豁出去做個又臭又髒的乞兒公難得!讚上讚!

發表於 Posted on: 2016-12-31 5:18

jyfun
帖數 Posts: 671
回頂端 / Top
不覺得笑料幼稚,好笑得來不幼稚

發表於 Posted on: 2016-12-31 21:37

xxxxkeung
帖數 Posts: 122
回頂端 / Top
支持馬明

發表於 Posted on: 2017-01-01 0:43

TzeWai421
帖數 Posts: 91
回頂端 / Top
非戰之罪……唔通果個年代搞毒GAG先叫新潮咩……
但擺咁多年先拎出黎,OUT梗……非戰之罪……

發表於 Posted on: 2017-02-06 23:44

kkbestofthebest
帖數 Posts: 37
回頂端 / Top
fans成日讚佢萌又話佢天然呆可愛,搞到佢做親戲都扮呆扮萌,大佬呀!佢四十幾歲㗎,成日好似白痴甘,害死...

發表於 Posted on: 2017-02-17 10:26

daddeyaa
帖數 Posts: 856
回頂端 / Top