tvb.com

 
 
tvb.com
 

不如試下句子接龍呀/, 最少九個字 ! ( 請 支 持 下! )

件事唔會咁簡單,以後唔好再提當咩都唔知就好

發表於 Posted on: 2017-09-25 15:30

naomi1316
帖數 Posts: 2394
回頂端 / Top
好色之徒身紲囹圄衰好色.#

發表於 Posted on: 2017-09-25 18:54

永亮
帖數 Posts: 3179
回頂端 / Top
色彩真是好美麗,叫人點選擇

發表於 Posted on: 2017-09-26 2:59

MrPong
帖數 Posts: 2593
回頂端 / Top
擇木必良禽擇友見其朋擇妻觀品行.#

發表於 Posted on: 2017-09-26 9:14

永亮
帖數 Posts: 3179
回頂端 / Top
行動守護定位裝置即使他離開了你視線範圍也可以立即從手機裡知道他在哪裡

發表於 Posted on: 2017-09-26 12:16

naomi1316
帖數 Posts: 2394
回頂端 / Top
裡外不一假仁義最佳模範岳不羣。

發表於 Posted on: 2017-09-26 13:01

永亮
帖數 Posts: 3179
回頂端 / Top
群眾都唔會咁樣會來到佢面前

發表於 Posted on: 2017-09-27 0:50

MrPong
帖數 Posts: 2593
回頂端 / Top
前人種樹蔭後人後人作孽羞前人.#

發表於 Posted on: 2017-09-27 10:09

永亮
帖數 Posts: 3179
回頂端 / Top
人人心裡一定都有件第一重要的東西,也正因為這些,我們才有了生活的動力

發表於 Posted on: 2017-09-28 0:25

naomi1316
帖數 Posts: 2394
回頂端 / Top
力量過大,搞到樹都塌下來

發表於 Posted on: 2017-09-28 1:30

MrPong
帖數 Posts: 2593
回頂端 / Top
來找我續約換手機還可以參加抽獎

發表於 Posted on: 2017-09-28 17:56

naomi1316
帖數 Posts: 2394
回頂端 / Top
獎勵佢地下次再可以試過

發表於 Posted on: 2017-09-29 2:04

MrPong
帖數 Posts: 2593
回頂端 / Top
過年過節劏雞鴨雞鴨死得好難過.#

發表於 Posted on: 2017-09-29 8:02

永亮
帖數 Posts: 3179
回頂端 / Top
過去常常聽到很多人說別的地方在賣得更便宜,但是一分錢一分貨啊,千萬不要省小錢變花大錢

發表於 Posted on: 2017-09-29 17:06

naomi1316
帖數 Posts: 2394
回頂端 / Top
錢真是好多,唔知點用好

發表於 Posted on: 2017-09-30 0:57

MrPong
帖數 Posts: 2593
回頂端 / Top
好悶熱,空氣又差,一到室外就馬上想回室內~

發表於 Posted on: 2017-09-30 1:47

naomi1316
帖數 Posts: 2394
回頂端 / Top
內容真是好豐富,唔知點睇好

發表於 Posted on: 2017-09-30 5:35

MrPong
帖數 Posts: 2593
回頂端 / Top
好奇心滿滿地張望著

發表於 Posted on: 2017-09-30 7:31

bo4
帖數 Posts: 1737
回頂端 / Top
著名是邊個,都唔重要

發表於 Posted on: 2017-10-01 3:09

MrPong
帖數 Posts: 2593
回頂端 / Top
要給自己留點空間,好讓自己可以從容轉身

發表於 Posted on: 2017-10-01 14:48

naomi1316
帖數 Posts: 2394
回頂端 / Top
身不由己是二五仔~身心交瘁是打工仔~身歷其境是VR仔~做好仔要自立修身.#

發表於 Posted on: 2017-10-01 16:10

永亮
帖數 Posts: 3179
回頂端 / Top
身心健康真是好鬼重要

發表於 Posted on: 2017-10-02 1:31

MrPong
帖數 Posts: 2593
回頂端 / Top
要專注在自己可以擁有的⋯

發表於 Posted on: 2017-10-07 0:03

naomi1316
帖數 Posts: 2394
回頂端 / Top
的士站有冇人知起邊到有

發表於 Posted on: 2017-10-09 1:52

MrPong
帖數 Posts: 2593
回頂端 / Top
有天有地有山有水有日有月有風有雲有人有妖天下無奇不有.#

發表於 Posted on: 2017-10-12 12:09

永亮
帖數 Posts: 3179
回頂端 / Top