tvb.com

 
 
tvb.com
 

不如試下句子接龍呀/, 最少九個字 ! ( 請 支 持 下! )

下馬提金上馬提銀八面威風懾服敵人.#

發表於 Posted on: 2017-08-19 16:03

永亮
帖數 Posts: 2736
回頂端 / Top
人生該有態度不委曲~

發表於 Posted on: 2017-08-19 16:07

naomi1316
帖數 Posts: 2202
回頂端 / Top
曲終人散情未散~意猷在.#

發表於 Posted on: 2017-08-19 16:43

永亮
帖數 Posts: 2736
回頂端 / Top
在休假的時間過的特別快~

發表於 Posted on: 2017-08-19 16:55

naomi1316
帖數 Posts: 2202
回頂端 / Top
快人快語心爽快~快意人生.#

發表於 Posted on: 2017-08-19 17:03

永亮
帖數 Posts: 2736
回頂端 / Top
生活不是用來妥協的,我當善良且有力量~

發表於 Posted on: 2017-08-19 17:19

naomi1316
帖數 Posts: 2202
回頂端 / Top
量力而為量入為出量己量人.#

發表於 Posted on: 2017-08-19 17:29

永亮
帖數 Posts: 2736
回頂端 / Top
人人都有自己處事的方式,但彼此傷害,真的一點也不划算~

發表於 Posted on: 2017-08-19 17:35

naomi1316
帖數 Posts: 2202
回頂端 / Top
算命算運算一生人算不如天算.#

發表於 Posted on: 2017-08-19 17:41

永亮
帖數 Posts: 2736
回頂端 / Top
算了吧,深呼吸~然後吐一口大氣~

發表於 Posted on: 2017-08-19 17:47

naomi1316
帖數 Posts: 2202
回頂端 / Top
氣吞牛斗鯨吞天下大人物所作所為.#

發表於 Posted on: 2017-08-19 18:04

永亮
帖數 Posts: 2736
回頂端 / Top
為拍美照不惜攀山涉水~

發表於 Posted on: 2017-08-19 18:09

naomi1316
帖數 Posts: 2202
回頂端 / Top
水到渠成水流通水通八方.#

發表於 Posted on: 2017-08-19 18:25

永亮
帖數 Posts: 2736
回頂端 / Top
方方面面都世故圓滑~

發表於 Posted on: 2017-08-19 18:27

naomi1316
帖數 Posts: 2202
回頂端 / Top
滑翔機滑水水上滑水行.#

發表於 Posted on: 2017-08-19 18:42

永亮
帖數 Posts: 2736
回頂端 / Top
行程緊湊遊山玩水泡溫泉~

發表於 Posted on: 2017-08-19 21:45

naomi1316
帖數 Posts: 2202
回頂端 / Top
泉流淙淙琤淅瀝松風入夢閒.#

發表於 Posted on: 2017-08-19 22:55

永亮
帖數 Posts: 2736
回頂端 / Top
閒事掛心頭怎能體會到人間的美好~

發表於 Posted on: 2017-08-19 23:45

naomi1316
帖數 Posts: 2202
回頂端 / Top
好時機的時侯,再次來過

發表於 Posted on: 2017-08-20 4:04

龎生
帖數 Posts: 5224
回頂端 / Top
過橋揪板小人慣大義滅親有幾人.#

發表於 Posted on: 2017-08-20 6:51

永亮
帖數 Posts: 2736
回頂端 / Top
人生就是一場漫長的挑戰

發表於 Posted on: 2017-08-20 21:21

naomi1316
帖數 Posts: 2202
回頂端 / Top
戰火年年連天日 ~ 生靈塗炭害蒼生.#

發表於 Posted on: 2017-08-20 21:40

永亮
帖數 Posts: 2736
回頂端 / Top
生活點樣先可以開心過日

發表於 Posted on: 2017-08-21 3:33

龎生
帖數 Posts: 5224
回頂端 / Top
日月潭畔談風月月照中空星滿天.#

發表於 Posted on: 2017-08-21 7:13

永亮
帖數 Posts: 2736
回頂端 / Top
天氣報告有冇認真睇過

發表於 Posted on: 2017-08-22 3:14

龎生
帖數 Posts: 5224
回頂端 / Top