tvb.com

 
 
tvb.com
 

劇集角色名字或暱稱接龍遊戲

楊忠 ( 盧慶輝飾) 獨孤天下

發表於 Posted on: 2018-06-16 11:48

edmond_wong
帖數 Posts: 18666
回頂端 / Top
楊 修—林韋辰飾—洛 神

發表於 Posted on: 2018-06-16 14:44

naomi1316
帖數 Posts: 2394
回頂端 / Top
蔡子修 ( 李家強 ) 刑事偵緝檔案II

發表於 Posted on: 2018-06-16 15:43

edmond_wong
帖數 Posts: 18666
回頂端 / Top
子華(李 華 飾)有求必應

發表於 Posted on: 2018-06-17 0:49

MrPong
帖數 Posts: 2579
回頂端 / Top
華芳凝—汪明荃飾—華麗轉身

發表於 Posted on: 2018-06-17 10:59

naomi1316
帖數 Posts: 2394
回頂端 / Top
李少芳(吳麗珠飾)卡拉屋企

發表於 Posted on: 2018-06-18 0:13

MrPong
帖數 Posts: 2579
回頂端 / Top
川島芳子 ( 潘芳芳 ) 巾幗梟雄3諜血長天

發表於 Posted on: 2018-06-19 10:15

edmond_wong
帖數 Posts: 18666
回頂端 / Top
林木川 (楊英偉飾) 真情

發表於 Posted on: 2018-06-19 11:20

sara99
帖數 Posts: 4493
回頂端 / Top
端木旗 ( 羅烈 ) 劍嘯江湖

發表於 Posted on: 2018-06-19 11:23

edmond_wong
帖數 Posts: 18666
回頂端 / Top
端木嬌 (黎 姿飾) 武尊少林

發表於 Posted on: 2018-06-19 12:37

sara99
帖數 Posts: 4493
回頂端 / Top
嬌姐 (李月清飾) 《變色龍》

發表於 Posted on: 2018-06-20 1:02

MrPong
帖數 Posts: 2579
回頂端 / Top
嚴天嬌 (戚美珍飾) 天龍神劍

發表於 Posted on: 2018-06-20 6:16

sara99
帖數 Posts: 4493
回頂端 / Top
陸天榮—江 漢飾—皇家反千組

(細個睇到重播時覺得幾好睇題材幾新穎,那時候覺得江漢叔好奸,好抵死~對呢套劇一直都很深印象,直到幾個月前電視上再重溫一次,這次發覺江漢叔演的真正好,除了歐陽Bobby,第二男主角都算是他了,自己也認為是江漢叔的代表作之一,值得在這表揚一下哈哈

發表於 Posted on: 2018-06-20 10:17

naomi1316
帖數 Posts: 2394
回頂端 / Top
榮萬鈞 (向佐飾) 《鐵馬尋橋》

發表於 Posted on: 2018-06-21 0:21

MrPong
帖數 Posts: 2579
回頂端 / Top
甄向榮 (李天翔飾) 古靈精探

發表於 Posted on: 2018-06-21 6:12

sara99
帖數 Posts: 4493
回頂端 / Top
梁榮(馬宗德 飾 )馬永貞

發表於 Posted on: 2018-06-22 0:45

MrPong
帖數 Posts: 2579
回頂端 / Top
關嘉榮 (羅仲謙飾) 缺宅男女

發表於 Posted on: 2018-06-22 4:25

sara99
帖數 Posts: 4493
回頂端 / Top
榮祿 ( 王俊棠 ) 末代御醫

發表於 Posted on: 2018-06-22 18:04

edmond_wong
帖數 Posts: 18666
回頂端 / Top
程禮榮 (陳展鵬飾) 情越海岸線

發表於 Posted on: 2018-06-22 19:04

sara99
帖數 Posts: 4493
回頂端 / Top
榮叔 ( 余子明飾) 公主嫁到

發表於 Posted on: 2018-06-23 0:13

MrPong
帖數 Posts: 2579
回頂端 / Top
高忠榮 (黃德斌飾) 誘情轉駁

發表於 Posted on: 2018-06-23 6:53

sara99
帖數 Posts: 4493
回頂端 / Top
忠爺爺(王清河 飾)洪熙官

發表於 Posted on: 2018-06-24 0:39

MrPong
帖數 Posts: 2579
回頂端 / Top
李忠義 (梁榮忠飾) 刑事偵緝檔案

發表於 Posted on: 2018-06-24 4:34

sara99
帖數 Posts: 4493
回頂端 / Top
田孝義 / 松田孝義 ( 吳卓羲 ) 亂世佳人

發表於 Posted on: 2018-06-24 9:55

edmond_wong
帖數 Posts: 18666
回頂端 / Top
尚 義 (黎諾懿飾) 鐵血保鏢

發表於 Posted on: 2018-06-24 10:38

sara99
帖數 Posts: 4493
回頂端 / Top