tvb.com

 
 
tvb.com
 

繁體字猜字謎大會串★十卜!十卜!★

一人 。(猜一字)

發表於 Posted on: 2012-09-15 15:54

夢幻之友
帖數 Posts: 27961
回頂端 / Top

一口咬定。(猜一字)

發表於 Posted on: 2012-09-16 13:15

同道人
帖數 Posts: 2123
回頂端 / Top

一大二小。(猜一字)

發表於 Posted on: 2012-09-19 13:11

夢幻之友
帖數 Posts: 27961
回頂端 / Top
大口食細口(猜一字)

發表於 Posted on: 2012-09-20 12:53

前輩
帖數 Posts: 892
回頂端 / Top
一大二小。(猜一字)謎底=奈


反比。(猜一字)

發表於 Posted on: 2012-09-20 14:39

夢幻之友
帖數 Posts: 27961
回頂端 / Top

耕田要用力(猜一字)

發表於 Posted on: 2012-09-20 19:10

前輩
帖數 Posts: 892
回頂端 / Top

三個星期。(猜一字)

發表於 Posted on: 2012-09-20 19:52

夢幻之友
帖數 Posts: 27961
回頂端 / Top

媽媽馬兒不見了

發表於 Posted on: 2012-09-21 10:27

前輩
帖數 Posts: 892
回頂端 / Top

本末倒置。(猜一字)

發表於 Posted on: 2012-09-22 15:55

夢幻之友
帖數 Posts: 27961
回頂端 / Top

三日夫

發表於 Posted on: 2012-09-25 10:31

前輩
帖數 Posts: 892
回頂端 / Top
查唔倒!投降!!!

發表於 Posted on: 2012-10-03 12:25

夢幻之友
帖數 Posts: 27961
回頂端 / Top
係一日夫至對

發表於 Posted on: 2012-10-03 13:43

前輩
帖數 Posts: 892
回頂端 / Top
"夫一日之變"就有,唯獨"一日夫"就查唔倒!投降!

發表於 Posted on: 2012-10-03 15:02

夢幻之友
帖數 Posts: 27961
回頂端 / Top
又投降咁易放棄架?
一日夫係個春字
唔好剩係靠上網既用自己腦筋更好啦.

發表於 Posted on: 2012-10-05 11:54

前輩
帖數 Posts: 892
回頂端 / Top
猜字謎梗係上網查到至正確架嘛~

一家十口。(猜一字)

發表於 Posted on: 2012-10-05 14:35

夢幻之友
帖數 Posts: 27961
回頂端 / Top

唔可以話上網至正既,一日夫係個春字,我細個在本謎語書搵既,如果單靠上網唔用腦不如叫copy&paste遊戲.
蟲兒多在春(猜一字)

發表於 Posted on: 2012-10-07 8:52

前輩
帖數 Posts: 892
回頂端 / Top
唸唔倒就要靠上網查答案架啦~
蠢?
一到两點便起飛。(猜一字)

發表於 Posted on: 2012-10-07 13:12

夢幻之友
帖數 Posts: 27961
回頂端 / Top
答案:乙字,(個飛字要用簡體至明)
艇上載滿是米糧(一字猜)
樓主,你好似唔鍾意猜謎,以前喺我個帖度都出過幾次詩謎,樓主表示冇興趣猜,點解而家開個猜謎帖?

發表於 Posted on: 2012-10-07 14:37

明心鏡
帖數 Posts: 1624
回頂端 / Top
回:明心鏡!因為我中文差猜詩謎未夠班嘛~字謎都要靠師傅架~

迷?
七人八隻眼???

發表於 Posted on: 2012-10-07 19:27

夢幻之友
帖數 Posts: 27961
回頂端 / Top

一口一口再添一口

發表於 Posted on: 2012-10-09 10:23

前輩
帖數 Posts: 892
回頂端 / Top

佳人難再得。(猜一字)

發表於 Posted on: 2012-10-09 10:58

夢幻之友
帖數 Posts: 27961
回頂端 / Top
一口一口再添一口,一共三口
係品字
佳人難再得猜一字

發表於 Posted on: 2012-10-09 13:46

前輩
帖數 Posts: 892
回頂端 / Top
哥哥一半大,莫作可字猜。(猜一字)

發表於 Posted on: 2012-10-12 18:09

夢幻之友
帖數 Posts: 27961
回頂端 / Top

發表於 Posted on: 2012-11-15 15:56

龎先生
帖數 Posts: 35559
回頂端 / Top
公而忘私(猜一字)

發表於 Posted on: 2013-02-24 18:56

夢幻之友
帖數 Posts: 27961
回頂端 / Top