tvb.com

 
 
tvb.com
 

十仔演投抄古曉臣!抄到過左!

十仔升職後演技由表情,語氣和語速抄到同古曉臣一模一樣!過左啦冇晒角色性格!

發表於 Posted on: 2017-01-06 20:26

kkdance
帖數 Posts: 10
回頂端 / Top
我反而看不到古曉臣影子,而看到十仔的影子!而且好生鬼!

發表於 Posted on: 2017-01-06 22:21

Bensoncch
帖數 Posts: 18
回頂端 / Top