tvb.com

 
 
tvb.com
 

今日六点半睇电视、泛民有部份香蕉人越来越唔普

今日六点半电视扮晒老佛爷黑林郑、你做乜合渠就系扮好人罗好感、唔岩渠心水就系唔识做事、你唔做事就系得过讲乜都冇做、你唔去选就系香港人唔选好你、总之一句亲大陆D人就唔系好人、写做呢度我就想起苏东坡同佛印的故事、"心中有佛,看人即佛;心中有屎,看人即屎。"

發表於 Posted on: 2017-03-31 19:20

冇事黎闹吓啲契弟
帖數 Posts: 10
回頂端 / Top