tvb.com

 
 
tvb.com
 

北韓只要的飛弹平行向南韓發射薩德就不能知道

北韓的飛弹只要平行向南韓投射,薩德就不能蘭接。日本一样不能蘭接近平行飛彈。只是用來保護美国。

發表於 Posted on: 2017-03-08 12:49

蔡昶沓
帖數 Posts: 946
回頂端 / Top
咁就唔好再反對人哋安裝喇。

發表於 Posted on: 2017-03-09 11:13

亞佘的睪丸
帖數 Posts: 3813
回頂端 / Top
甘他按装來做什麽已经等下台啦。

發表於 Posted on: 2017-03-09 12:27

蔡昶沓
帖數 Posts: 946
回頂端 / Top
俄罗斯準備按装核弹瞄准美国及南韓,中國北韓也應該用核彈瞄准南韩才時發炮。用平行飛去韓國不可以用高方式去韓國炸他。

發表於 Posted on: 2017-03-09 20:10

蔡昶沓
帖數 Posts: 946
回頂端 / Top
朴槿惠下台黄在镕等坐聚监乐天在中國玩完。

發表於 Posted on: 2017-03-10 22:13

蔡昶沓
帖數 Posts: 946
回頂端 / Top
中國玩完。

發表於 Posted on: 2017-03-11 4:22

亞佘的睪丸
帖數 Posts: 3813
回頂端 / Top
你老郎就玩完。

發表於 Posted on: 2017-03-11 13:12

蔡昶沓
帖數 Posts: 946
回頂端 / Top
玩完你老母、中国系唔掂你以为华人就好过咩、正识人头猪脑

發表於 Posted on: 2017-03-18 0:00

冇事黎闹吓啲契弟
帖數 Posts: 10
回頂端 / Top
你老郎掂就吾洗退出欧盟。中国吾掂已经超越你老郎已经到了世界第二大經濟實体,睇幾時爬過美国。

發表於 Posted on: 2017-03-18 12:28

蔡昶沓
帖數 Posts: 946
回頂端 / Top
中国有你班柒头就吾掂。好彩有中国内地班政治高手搞中国才有今天的經濟實体超夫外国人想像。

發表於 Posted on: 2017-03-19 0:55

蔡昶沓
帖數 Posts: 946
回頂端 / Top