tvb.com

 
 
tvb.com
 

七警案與曾蔭權入獄彰顯司法獨立

七警案裁決以及曾蔭權被捕入獄,其實彰顯的正正是司法獨立。中國的一貫主張為依法治國,而香港作為內地依法治國榜樣,更需要顯示其司法獨立,法治力量。

一國兩制下,香港司法獨立為許可,而法官判決跟足程序,同時也彰顯司法獨立。不過當然個人認為量刑確實有點重,但不重又不具阻嚇性。

法例囊括最高行政長官,也顯示了何謂“法治”,法律就是法律,在這其中考慮的是法理。不過話說個人也支持辱警罪的訂立,雖然實際效用不大。

我們可以同情曾蔭權,可以同情七警,但法律就是法律,不以人的意志為轉移。

發表於 Posted on: 2017-03-02 21:43

帥到掉渣
帖數 Posts: 3146
回頂端 / Top
警察俾人打兩巴都要啞忍!

發表於 Posted on: 2017-03-03 18:08

leeyukkong
帖數 Posts: 5971
回頂端 / Top
好仔唔當差

發表於 Posted on: 2017-03-03 20:26

亞佘的睪丸
帖數 Posts: 3813
回頂端 / Top
我吊,你,老,母猪狗主题狗。

發表於 Posted on: 2017-03-03 23:32

蔡昶沓
帖數 Posts: 945
回頂端 / Top
好仔唔當差
==================
確實。

發表於 Posted on: 2017-03-04 0:05

帥到掉渣
帖數 Posts: 3146
回頂端 / Top
我,吊,你,老,母,豬狗。

發表於 Posted on: 2017-03-04 12:25

蔡昶沓
帖數 Posts: 945
回頂端 / Top
其實辱警罪的設立主要在其補全意義。至於實用與否反而居次。

從過往他國案例來看,辱警罪確實效果不彰,但正如上文所言,其主要作用在於象征以及補全。補全是作為一種補充,對整個法律體系有完善作用。

而且誰也不能保證未來不會有用,雖然目前在各國的效果不彰。因此設立後先象征性地放著,因為不知道什麼時候會用得著,也作為一種對法律的補充完善。

當年美國的一位國務卿買了阿拉斯加州,同樣被認為沒有多大作用,該國務卿也說過他也不知道有什麼用,但卻說或者未來某天他們會因為買了這個州而慶幸。

而事實上在後來阿拉斯加州就在美蘇冷戰之中發揮了重要作用。辱警罪同樣也是,在目前或者可見的將來之中未必有用,但未來的某天或會產生一些我們意想不到的效果與作用令港人慶幸當初設立了這個罪。

發表於 Posted on: 2017-03-11 23:29

帥到掉渣
帖數 Posts: 3146
回頂端 / Top
我,吊,你,老,母,猪,狗。

發表於 Posted on: 2017-03-12 0:39

蔡昶沓
帖數 Posts: 945
回頂端 / Top
買地就實冇錯,立啲咁嘅法將來一定用來鎮壓示威。

發表於 Posted on: 2017-03-12 2:07

亞佘的睪丸
帖數 Posts: 3813
回頂端 / Top
班暴民判坐三年監
小鳯姐又好忙了

發表於 Posted on: 2017-03-20 3:31

paparazzz
帖數 Posts: 450
回頂端 / Top
乜民主大國美國,唔會會鎮壓示威既咩, ????
佔領華爾街幾多日就比美國政府清場?
哈.......國際標準呀, 香港要學野啦, 咪咩呀

發表於 Posted on: 2017-03-20 3:34

paparazzz
帖數 Posts: 450
回頂端 / Top