tvb.com

 
 
tvb.com
 

新主持范文雅同利穎怡真系好過Gloria好多

至少兩個新主持真系擺野食落口,又識得形容系咩味道,比人感覺真系好食。吾似得Gloria咁攞住對筷子挑下挑下驚死d野有毒咁,同淨系識講“我想話呢~”同一大堆英文。

發表於 Posted on: 2017-08-14 22:03

twcps4a06
帖數 Posts: 7
回頂端 / Top
范文雅性感

發表於 Posted on: 2017-09-16 12:34

BrotherVincent
帖數 Posts: 105
回頂端 / Top